publicerad: 2021  
bostadspolitik bostads­politiken
bo·stads|­pol·it·ik·en
substantiv
bo`stadspolitik
politiska åt­gärder i syfte att reglera bostads­förhållandena särsk. genom planläggning av bostads­områden och låne­bestämmelser för ny- och om­byggnad
belagt sedan 1935