publicerad: 2021  
bostadsrätt bostads­rätten bostads­rätter
bo·stads|­rätt·en
substantiv
bo`stadsrätt
form för boende som inne­bär nyttjande­rätt under obegränsad tid av bo­staden mot viss kapitalinsats; mellan­ting mellan hyrande och ägande
fastigheter med bostads­rätt; allt fler hyres­rätter har om­bildats till bostads­rätter
äv. om (kontrakt på) bo­stad som ägs på detta sätt
bostadsrättsinnehavare
försäljning av bostads­rätter; hon bor i bostads­rätt
belagt sedan 1930