publicerad: 2021  
bostadstillägg bostads­tillägget, plural bostads­tillägg, bestämd plural bostads­tilläggen
bo·stads|­till·lägg·et
substantiv
bo`stadstillägg
inkomst­prövat bi­drag som är av­sett att täcka en del av boende­kostnaden för pensionärer och personer med funktions­nedsättning
belagt sedan 1954