publicerad: 2021  
tillägg tillägget, plural tillägg, bestämd plural tilläggen
till|­lägg·et
substantiv
til`lägg
viss mängd som till­kommer som komplement till någon redan existerande helhet; spec. om tillagt penningbelopp
tilläggsanslag; bostadstillägg; flerbarnstillägg; risktillägg; tulltillägg; ålderstillägg
ett tillägg (till något)
tillägg för obekväm arbets­tid
spec. äv. om närings­tillskott
barnet fick tillägg efter­som hon hade dåligt med bröst­mjölk
spec. äv. något som ytterligare fram­förs
tilläggsbestämmelse
ett sär­skilt tillägg till lagen; tillägget till tredje upp­lagan
belagt sedan 1790