publicerad: 2021  
1bottenskrapa bottenskrapan bottenskrapor
botten|­skrap·an
substantiv
[båt`-]
ett redskap för in­samling av material från sjö- eller havsbotten för biologiska under­sökningar
belagt sedan 1854
2bottenskrapa bottenskrapade bottenskrapat
verb
[båt`-]
skrapa botten på
någon bottenskrapar något
botten­skrapa båten
äv. bildligt ta med allt av något, inklusive de sista resurserna el. reserverna
sju av A-lags­spelarna och flera av B-lags­spelarna var sjuka, så de fick verkligen botten­skrapa resurserna
belagt sedan 1909
bottenskrapabottenskrapande, bottenskrapning