publicerad: 2021  
boule boulen
substantiv
[bol´]
ett spel (på grus) med metall­klot som ska kastas ut och placeras så nära en mindre mål­kula som möjligt med an­vändning av mindre klot än boccians; ofta ut­övat i organiserade former
JFR boccia
bouleförbund
pensionärerna spelade boule på torget
belagt sedan 1973; av franska boule 'klot; boulespel'; besläktat med bulla