publicerad: 2021  
boutredning bo­utredningen bo­utredningar
bo|­ut·red·ning·en
substantiv
bo`utredning
åt­gärder som vid­tas med en av­liden persons till­gångar och skulder innan de av­vecklas genom arv­skifte
boutredningsman
det tog månader innan bo­utredningen var klar
belagt sedan 1885