publicerad: 2021  
boverk bo­verket, plural bo­verk, bestämd plural bo­verken
bo|­verk·et
substantiv
bo`verk
vanligen bestämd form sing. och med versal en central myndighet för frågor som rör natur­resurser, byggande, bo­städer m.m.
Boverket är lokaliserat till Karls­krona
belagt sedan 1988; verket inrättades samma år