publicerad: 2021  
boxa boxade boxat
verb
box`a
ibland med partikelntill slå (någon) med knyt­näven
SE 2box JFR jabba
boxa (till) (någon/något)
boxa (till) (någon)
boxa (till) (något)
han boxade sin kompis vänskapligt i sidan
någon gång äv. slå (något) med knyt­näven
hon boxade till kudden
belagt sedan 1791; av engelska box 'boxa; boxas'
boxaboxande, boxning