publicerad: 2021  
bragd bragden bragder
bragd·en
substantiv
utom­ordentlig prestation eller gärning ofta sportslig el. på annat sätt förenad med tävling; förr särsk. om gärning präglad av tapperhet och själv­uppoffring
bragdman; flygarbragd; forskarbragd; hjältebragd
VM-guldet var en bragd; bragd av 53-åring – räddade tre från att drunkna
belagt sedan 1430–50 (Konung Alexander); fornsvenska braghþ 'konst­färdigt arbete; knep', besläktat med breghþa 'förvandla; före­brå', eg. 'hastigt röra'; jfr ur­sprung till brås, helbrägda