publicerad: 2021  
bragelöfte brage­löftet brage­löften
brage|­löft·et
substantiv
bra`gelöfte
hög­tidligt löfte om stor­dåd under nordisk forn­tid av­givet i sam­band med en skål (brage­bägare)
ett bragelöfte (om något/att+verb/sats)
ett bragelöfte (om något)
ett bragelöfte (om sats)
ett bragelöfte (om att+verb)
ett bragelöfte (att+verb/sats)
ett bragelöfte (sats)
ett bragelöfte (att+verb)
nu­mera mest om över­drivet el. skrytsamt löfte
devisen "Rent hus med knarket" och andra brage­löften
belagt sedan 1903; till det isl. gudanamnet Brage, till bragr 'den förnämste'