publicerad: 2021  
1bredvid
bred|­vid
preposition
[brevi´d] el. [bredvi´d]
nära in­till sidan av person el. före­mål
han har all­tid facit upp­slaget bred­vid texten; hästarna låg precis bred­vid var­andra hela upp­loppet
ofta försvagat beträffande närhet i all­mänhet
en stuga all­deles bred­vid sjön; mannen stod bred­vid kvinnan i rött
äv. bildligt, spec. i jäm­förelse med
bred­vid de andra i klassen verkar han ganska omogen
spec. äv. för att an­ge till­kommande (mindre viktig) före­teelse
bred­vid sitt vanliga arbete har hon flera extra­knäck
belagt sedan 1404 (öppet brev utfärdat av Nils Botolfsson i uppländska Vaxala härad om ägobyte (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska bredhvidh, a breþ viþ, eg. 'på jäm­bredd med'; till bred och 1vid 1
2bredvid
bred|­vid
adverb
[brevi´d] el. [bredvi´d]
nära in­till sidan (av någon eller något)
sätt dig i stolen bred­vid; barnen i huset bred­vid
äv. bildligt
han har jobb som ingenjör men har en liten importfirma bred­vid
belagt sedan 1461 (Stockholms Stads Jordebok 1420–1474); se ur­sprung till 1bredvid