publicerad: 2021  
brickvävning brick­vävningen
brick|­väv·ning·en
substantiv
brick`vävning
historiskt en äldre teknik för band­vävning var­vid varptrådarna träds genom hål i små brickor som vrids ett kvarts varv för varje in­slag
belagt sedan 1942