publicerad: 2021  
problem problemet, plural problem, bestämd plural problemen
pro·blem·et
substantiv
proble´m
1 svårighet som det krävs an­strängning att komma till rätta med
alkoholproblem; anpassningsproblem; bullerproblem; drogproblem; fritidsproblem; samarbetsproblem
ett svårt problem; ett oöverstigligt problem; ett delikat problem; sociala problem; ekonomiska problem; ställa till med problem; älta sina problem; tackla ett problem; lösa ett problem; få bukt med ett problem
problem (med någon/något/att+verb)
problem (med någon)
problem (med något)
problem (med att+verb)
problem (att+verb)
man hade problem med ventilationsanläggningen
spec. som förskönande om­skrivning för sjukdom eller dylikt
han hade problem med magen
ett an­genämt problem ett problem som upp­kommer genom att man har (allt­för) rikliga val­möjligheteroch som där­för egentligen inte är ett problem
belagt sedan 1673; av grek. prob´lema 'det fram­kastade; upp­gift'
2 upp­gift som kräver tanke­arbete och analytisk förmåga spec. i vetenskapliga samman­hang (vanligen om större, komplicerad upp­gift) men äv. något all­männare (om mer av­gränsad upp­gift)
problemlösning; bridgeproblem; schackproblem
ett svårt problem; ett matematiskt problem; formulera ett problem; lösa ett problem
belagt sedan 1744