publicerad: 2021  
brisant neutrum brisant, bestämd form och plural brisanta
bris·ant
adjektiv
[-aŋ´t] el. [-an´t]
högexplosiv om spräng­ämne
belagt sedan 1881; av tyska brisant med samma betydelse; till franska briser 'bryta; krossa'