publicerad: 2021  
brännande ingen böjning
bränn·ande
adjektiv
bränn`ande
som kräver omedelbar upp­märksamhet och behandling om (samhälls)problem
de brännande miljö­problemen
ofta i adverbiell an­vändning
en brännande aktuell fråga
belagt sedan 1863