publicerad: 2021  
brännare brännaren, plural brännare, bestämd plural brännarna
bränn·ar·en
substantiv
bränn`are
1 (del av) apparat som åstad­kommer förbränning för värme- el. belysnings­ända­mål
fotogenlampans brännare måste ren­göras
belagt sedan 1859
2 historiskt far­tyg som sattes i brand och an­vändes för antändning av andra, fientliga, far­tyg i sjökrigföring på träfartygens tid
belagt sedan 1660