publicerad: 2021  
bröstton bröst­tonen bröst­toner
bröst|­ton·en
substantiv
brös`tton
1 djup ton ur bröst­registret
en sångare känd för sina bröst­toner
belagt sedan 1814
2 vanligen plur. uttrycks­sätt som vittnar om myndighet och bestämdhet
han fram­förde sina krav utan att ta till några bröst­toner
äv. om uttrycks­sätt som vittnar om (falsk) känslo­samhet
när han kommer in på miljöfrågor tar han gärna till bröst­tonerna
belagt sedan 1918