publicerad: 2021  
budbyrå bud­byrån bud­byråer
bud|­byrå·er
substantiv
bu`dbyrå
(mindre) före­tag som mot betalning förmedlar bud och allt­så vidare­befordrar varor, med­delanden etc.
en bud­byrå åtog sig att sköta distributionen
belagt sedan 1950