publicerad: 2021  
buffert bufferten buffertar
buff·ert·en
substantiv
buff´ert
fjädrande an­ordning på ände av (järn­vägs)for­don, av­sedd att mildra stötar
buffertfjäder; fjäderbuffert
en buffert (belopp) en buffert (mellan några) en buffert (mot något)
lokets buffertar
äv. bildligt före­teelse som mildrar effekten av ogynnsam yttre på­verkan
med en ekonomisk buffert är du väl för­beredd om det oförutsedda in­träffar
äv. om något som oavsiktligt fungerar på detta sätt
de små före­tagen fungerar ofta som buffertar vid konjunkturväxlingar
äv. om till­fälligt minnes­utrymme i data­maskin som an­vänds för att und­vika överbelastning eller dylikt
äv. (i sammansättn.) om lösning vars surhets­grad ändras obetydligt vid syra- el. bas­tillsats
belagt sedan 1860; av engelska buffer med samma betydelse, till buff 'stöt; slag'; jfr ur­sprung till 1buffa!!