publicerad: 2021  
buga sig bugade bugat
verb
bu`ga sig
buga
någon bugar sig (för någon/något)
någon bugar sig (för någon)
någon bugar sig (för något)
han bugade sig för sin mot­ståndare in­för matchen
belagt sedan 1670
buga sigbugande, bugning