publicerad: 2021  
bulimi bulimin
substantiv
bulimi´
en ät­störning som inne­bär att någon hets­äter och sedan försöker göra sig av med maten t.ex. genom att kräkas eller an­vända laxer­medel
JFR anorexi
bulimi är en vanlig form av ät­störning som inte har med kön eller ålder att göra
belagt sedan 1887; av grek. boulimi´a 'hungersjuka', till bou´s 'oxe' och limos´ 'hunger'