publicerad: 2021  
bulletin bulletinen bulletiner
bull·et·in·en
substantiv
bulleti´n
åter­kommande tillkänna­givande eller rapport från officiellt håll rörande händelse­förlopp som an­ses ha nyhets­värde
JFR nyhet
krigsbulletin; väderbulletin
en bulletin (om någon/något/sats)
en bulletin (om någon)
en bulletin (om något)
en bulletin (om sats)
ut­färda en bulletin; den senaste bulletinen från NN:s sjuk­bädd
äv. något ut­vidgat
det kom bulletiner efter varje rond av schackturneringen
belagt sedan 1788; av franska bulletin med samma betydelse; diminutivform till bulla