publicerad: 2021  
bulna bulnade bulnat
verb
bu`lna
svullna till en (stor) bula
något bulnar
mygg­bettet bulnade snabbt
belagt sedan mitten eller senare hälften av 1400-talet (Läke- och örte-böcker); fornsvenska bulna, till bulin, bulghin 'upp­svälld'; besläktat med bälg
bulnabulnande