publicerad: 2021  
1förband förbandet, plural förband, bestämd plural förbanden
för·band·et
substantiv
förban´d
1 skyddande hölje för skadad kropps­del t.ex. gas­binda el. kompress
förbandsartikel; stödförband; sårförband
lägga förband på såret
första förband sår­förbandsom består av kompress, bom­ull och gas­binda i steril förpackning
belagt sedan 1755; efter tyska Verband med samma betydelse; jfr ur­sprung till förbinda
2 sätt på vilket stenarna an­ordnas i ett mur­verk med hän­syn till mur­verkets håll­fasthet resp. murytans mönster
kryssförband; munkförband
belagt sedan 1740
3 vanligen i sammansättn. sätt att hålla samman delar av konstruktion
bultförband; spikförband; svetsförband
belagt sedan 1858
4 stridande enhet in­om krigs­makt på olika nivåer
förbandsövning; stridsvagnsförband; ubåtsförband
stridsdugliga förband; fientliga förband; vapnet ska ut på förbanden nästa år
belagt sedan 1889
5 in­bördes ordning mellan plantor i skogsplantering
belagt sedan 1874
2förband för­bandet, plural för­band, bestämd plural för­banden
för|­band·et
substantiv
`rband
musik­grupp som spelar före och i väntan på den viktiga gruppen vid pop- el. jazzkonsert eller dylikt
belagt sedan 1981; till 1före 2 och band 8