publicerad: 2021  
bundsförvant bunds­förvanten bunds­förvanter
bunds|­för·vant·en
substantiv
[bun`ds-]bitryck på sista stavelsen
part som sam­arbetar med viss annan part för att upp­nå gemensamt mål; om person, organisation, stat m.m.; ofta i militära och politiska frågor
någons bundsförvant
bundsförvant med/till någon
bundsförvant med någon
bundsförvant till någon
några är bundsförvanter
stor­makten och dess närmaste bunds­förvanter; de tidigare fienderna blev seder­mera bunds­förvanter
belagt sedan 1540; av äldre tyska Bundesverwandter med samma betydelse, till 1binda!! och verwandt, eg. 'vänd mot någon'; jfr ur­sprung till anförvant