publicerad: 2021  
burbrev bur­brevet, plural bur­brev, bestämd plural bur­breven
bur|­brev·et
substantiv
bu`rbrev
historiskt dokument som gav någon rätt att ut­öva visst yrke i viss stad
JFR burskap
belagt sedan ca 1350 (Konung Magnus Erikssons Stadslag); fornsvenska bura bref, till bur 'stadsbo; borgare', samma ord som boer, och brev