publicerad: 2021  
byggstart bygg­starten bygg­starter
bygg|­start·en
substantiv
bygg`start
start för byggande av något
bygg­starten för idrotts­hallen planeras till 1 november
belagt sedan 1962