publicerad: 2021  
1byte bytet byten
byt·et
substantiv
by`te
1 ersättning av visst före­mål med annat av samma slag men med annan el. bättre funktion i något av­seende
byteshandel; bytesobjekt; blöjbyte; däckbyte; namnbyte; oljebyte; tågbyte; ägarbyte
byte (av någon/något) (mot/till någon/något)
byte (av någon) (mot någon)
byte (av någon) (mot något)
byte (av någon) (till någon)
byte (av någon) (till något)
byte (av något) (mot någon)
byte (av något) (mot något)
byte (av något) (till någon)
byte (av något) (till något)
byte av tänd­stift efter var 1 000:e mil; över­gången till hög­stadiet inne­bär för många elever byte av skola; byte av sovställning
äv. om att er­sätta en person med en annan person
belagt sedan 1402 (öppet brev utfärdat av borgaren Heneke Starke i Linköping om ägobyte (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska byte; av lågtyska büte med samma betydelse, eg. 'ngt som ska skiftas'; till byta
2 över­lämnande av något mot direkt erhållande av något lik­värdigt vanligen från en annan person; vanligen i fråga om annat än pengar
byte (av något) (med någon) (mot något)
de lämnade två andra lägenheter som förmedlingen kunde an­vända i byte; vårt byte av varor och tjänster med om­världen
belagt sedan 1402 öppet brev utfärdat av borgaren Heneke Starke i Linköping om ägobyte (Svenskt Diplomatarium)
3 (samling värde­fulla) före­mål som erövrats med våld i sam­band med krig, brott eller dylikt
byte (för någon/något)
byte (för någon)
byte (för något)
rånarna delade på bytet
äv. om djur som fångats el. dödats (av person el. annat djur) vid jakt
bytesdjur; jaktbyte
jägarna poserade bred­vid sitt ned­lagda byte; lejon­honorna jagar upp bytet åt hannarna
äv. bildligt, spec. i ut­tryck för någon form av ut­nyttjande
han blev ett lätt byte för hennes förförelsekonster; maktstrukturer där unga kvinnor betraktas som lovligt byte
spec. äv. i fråga om intellektuell hets­jakt
hon har den senaste tiden varit lovligt byte i medierna
belagt sedan ca 1452 Nya eller Karls-Krönikan
2byte plural byte, utrum
substantiv
[baj´t]
en grund­enhet för data (8 bitar) som an­vänds bl.a. vid an­givande av ett datorminnes lagrings­kapacitet
JFR 2bit
gigabyte; megabyte
belagt sedan 1972