publicerad: 2021  
bytesaffär bytes­affären bytes­affärer
byt·es|­af·fär·en
substantiv
by`tesaffär
ömse­sidig över­låtelse av varor eller tjänster i princip utan in­blandning av pengar
han kunde tänka sig en bytes­affär: han röstade på henne i det ena valet så röstade hon på honom i det andra
belagt sedan 1917