publicerad: 2021  
bågskytte båg­skyttet
båg|­skytt·et
substantiv
`gskytte
skjutning med pil­båge mot mål nu­mera vanligen mål­tavla; som sport el. av­koppling
belagt sedan 1893