publicerad: 2021  
bägge
pronomen
bägg`e
något var­dagligt båda
bägge barnen; de bägge systrarna
belagt sedan 1000-talet (runsten, Skänninge, Östergötland); runform bekia, fornsvenska bäggia, eg. genitiv av stammen ba- i baþir, se ur­sprung till 1båda