publicerad: 2021  
bära av bar burit, presens bär
verb
bära a´v
1 rikta tryck (mot något) för att hålla eller bringa båt i rätt läge för att und­vika samman­stötning, på­börja manöver etc.
någon bär av (mot något) (med något)
bära av mot kajen med båts­haken
belagt sedan 1882; efter engelska bear off med samma betydelse; jfr ur­sprung till bära
2 i opersonliga konstruktioner på­börjas en resa
det bär av (mot något)
nu bär det av mot söder!
belagt sedan 1781
bära avavbärande