publicerad: 2021  
bärande ingen böjning
bär·ande
adjektiv
`rande
som fungerar som stödjande an­ordning
bärande balkar; bärande pelare; bilens bärande delar; väggen mellan köket och bad­rummet är bärande
ofta bildligt grundläggande
romanens bärande idé
belagt sedan 1891