publicerad: 2021  
bärkraft bär­kraften
bär|­kraft·en
substantiv
`rkraft
förmåga att ta upp tyngd utan att brista eller dylikt
isens bär­kraft
äv. bildligt håll­barhet in­för granskning m.m.
hennes argument har ingen bär­kraft
spec. i ekonomiska samman­hang
före­tagets bär­kraft var låg
belagt sedan 1834; 1892 i bildlig bemärkelse