publicerad: 2021  
bärmark bär­marken bär­marker
bär|­mark·en
substantiv
`rmark
vanligen plur. (skogs)om­råde med god till­gång på bär
det var fina bär­marker runt stugan
belagt sedan 1888