publicerad: 2021  
bärlager bärlagret, plural bär­lager, bestämd plural bärlagren
bär|­lagr·et
substantiv
`rlager
1 skikt under väg som an­bringats som förstärkning bestående av grus, makadam och dylikt
belagt sedan 1931
2 lager som bär upp en maskins tyngd
belagt sedan 1862