publicerad: 2021  
bärplan bär­planet, plural bär­plan, bestämd plural bär­planen
bär|­plan·et
substantiv
`rplan
skiva som är placerad på ut­sidan av far­kost för maximalt ut­nyttjande av om­givande vattens eller lufts bär­kraft
belagt sedan 1918