publicerad: 2021  
bärpåse bärpåsen bärpåsar
bär|­pås·en
substantiv
`rpåse
enklare kasse som huvud­sakligen an­vänds för hembärning av mat­varor till­verkad av plast el. papper och försåld i butiken
bär­påsarna kostade 2 kronor styck
belagt sedan 1950