publicerad: 2021  
1börs börsen börsar
börs·en
substantiv
(större) portmonnä vanligen med rundad form
(i) börsen
han öppnade sin börs och hällde ut en hand­full mynt
äv. mer el. mindre bildligt
hon gav honom femtio kronor ur sin egen magra börs
belagt sedan 1658; av medeltidslat. bur´sa 'penningpung'; av grek. byr´sa 'djurhud; lädersäck'; jfr ur­sprung till 1buss 2, purser, remburs
2börs börsen börser
börs·en
substantiv
ofta bestämd form sing. central institution för affärs­verksamhet särsk. med värde­papper men äv. med valutor el. viktiga varuslag, bl.a. rå­varor
börsbolag; börslista; börsnotering; fondbörs; råvarubörs; valutabörs
() börsen
spekulera på börsen; före­tagets aktier ska noteras på börsen
sär­skilt med tanke på ut­vecklingen av verksamheten
börsfall
en svag börs; en stigande börs; börsen låg stilla på mån­dagen; börsen föll i linje med om­världen
äv. om lokalen
börsens stängning på efter­middagen
äv. om samman­fattningen av de personer som gör affärer på börsen
vinst­varningen bör inte chocka börsen
äv. om ställe (ibland i tidning) där vissa upp­gifter med­delas i sammansättn.
antikvitetsbörs; nyhetsbörs; resultatbörs
svarta börsen den olagliga, hemliga marknadenpå svarta börsen kan fansen få betala tusen­tals kronor för en biljett som normalt kostar runt 300
belagt sedan 1617; av lågtyska, nederländska börs med samma betydelse; samma ord som 1börs!!; från 'penningpung' till 'sällskap med gemensam kassa' till 'samlings­lokal för mäklare'