publicerad: 2021  
fondbörs fond­börsen fond­börser
fond|­börs·en
substantiv
[fån`d-] äv. [fåŋ`d-]
organiserad marknad för affärer i värde­papper
fondbörsnotering
stor om­sättning på Stock­holms fond­börs
belagt sedan 1871