publicerad: 2021  
börsnotering börs­noteringen börs­noteringar
börs|­not·er·ing·en
substantiv
börs`notering
(upp­gift om) kurs för börs­noterade värde­papper
börsnotering (av något)
hon följer börs­noteringarna i tidningen varje dag
belagt sedan 1880