publicerad: 2021  
börskurs börs­kursen börs­kurser
börs|­kurs·en
substantiv
börs`kurs
värde på börsen för värde­papper och dylikt
SE 2börs
börs­kurserna på skogs­aktierna har börjat stiga
belagt sedan 1846