publicerad: 2021  
mäklare mäklaren äv. vardagligt mäklarn, plural mäklare, bestämd plural mäklarna
mäkl·ar·en
substantiv
`klare
person som (yrkes­mässigt) förmedlar större affärer
SE mäkla
mäklararvode; mäklarfirma; börsmäklare; fastighetsmäklare; skeppsmäklare; värdepappersmäklare
rederiets mäklare i Göte­borg; mäklaren före­slog ett lägre utgångs­pris på villan
äv. person som upp­träder som förmedlande mellan­hand vid konflikt eller dylikt
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska mäklare