publicerad: 2021  
camping campingen campingar
camp·ing·en
substantiv
cam´ping
(till­fälligt) boende i tält eller hus­vagn
campingliv
många svenskar ägnar sig åt camping på semestern
äv. om mot­svarande plats
campingen låg nära badplatsen
vild camping (oorganiserad) camping utan­för camping­platsernaför att förhindra vild camping vill kommunen in­föra parkeringsförbud natte­tid i an­slutning till rast­platserna
belagt sedan 1925