publicerad: 2021  
campus campuset, plural campus, bestämd plural campusen
camp·us
substantiv
[kam´pus]
universitets- eller hög­skole­område el. annat om­råde med lokaler för efter­gymnasial ut­bildning
campuskurs; campusområde; campusuniversitet
obligatoriska moment på campus; sedan 1997 har Linköpings universitet ock­så ett campus i Norrköping
belagt sedan 1959; av lat. cam´pus '(slag)fält'; jfr ur­sprung till campa