publicerad: 2021  
case caset, plural case, bestämd plural casen
substantiv
[kej´s]
verkligt eller på­hittat problem som bildar under­lag för studie, diskussion i en undervisnings­situation eller dylikt
JFR fall 3
casemetodik
belagt sedan 1999