publicerad: 2021  
carport car­porten car­portar
car|­port·en
substantiv
[ka´rport] el. [ka´rpårt]långt å
täckt (men inte in­byggd) bil­uppställnings­plats
många före­drar car­port fram­för p-plats och garage
belagt sedan 1966; av engelska carport med samma betydelse, till car 'bil' och port 'öppning; stads­port; hamn'