publicerad: 2021  
catgut cat­guten
även
katgut kat­guten
cat|­gut·en, kat|­gut·en
substantiv
[kat´‑]
kirurgiskt sy­material ofta bestående av tarmar från får el. get
belagt sedan 1881; av engelska catgut med samma betydelse, till cat 'katt' och gut 'tarm'