publicerad: 2021  
CBRN ingen böjning
substantiv
[sebeären´]långa första e:n
abc-stridsmedel
CBRN-förband
belagt sedan 2006; till engelska Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (Weapons)